De wegwijzers in ons leven
‘Waarom overkomt mij dit nou weer?’ Of nog specifieker:
‘Waarom doet de ander mij dit aan?’ Dit zijn vragen die
ik dagelijks te horen krijg in mijn werk als bewustzijnscoach.
Deze vragen hebben vaak te maken met relatieperikelen of issues
op het werk. En wat gebeurt er dan in feite op een diepere laag?
Onze oude pijnen en angsten uit onze kindertijd steken weer de kop op.
Pijn voor afwijzing, pijn door niet gezien te worden, angst voor tekort,
angst voor er niet mogen zijn. En zo kunnen we er nog een hele lijst aan
oude emoties aan toevoegen die we maar blijven herhalen in ons leven

Maar door ons af te vragen ‘Waarom doet de ander mij dit aan’
gaan we uit ons kracht en nemen de rol van slachtoffer aan.
We gaan in feite in verzet. In mijn roman DE HOLIST  bespreekt
het Hogere Zelf in een dialoog met het hoofdpersonage Angelo
dit fenomeen van verzet:
“Iedereen krijgt in het leven tal van wegwijzers. Maar wat ook iedereen doet
– en jij doet daar in de regel net zo goed aan mee – is op een of andere
manier in verzet gaan. En omdat de ander de spiegel is van wie je bent,
ga je in verzet tegen jezelf. Verzet keert zich dus tegen je.
Je gaat jezelf afremmen, beperken, of je blijft in een situatie hangen
die niet overeenstemt met waarvoor je als ziel hier op aarde bent gekomen.
En ga je langdurig in verzet tegen wie je in wezen bent,
dan kun je geconfronteerd worden met ziektes.”

Hoe kun je hier met ogenschijnlijke tegenslagen omgaan?
Zie ze als een wegwijzer die je in het leven krijgt.
Eigenlijk is alles een wegwijzer, omdat we ook gesteund worden
door het universele scheppingsveld om ons meesterschap te leven.
Laat het verzet los! Ook als is dat een van de moeilijkste lessen.
En tegelijkertijd is het een van de meest essentiële lessen
die we te leren hebben om ons te bevrijden uit de lage bewustzijn,
waarin we nu gevangen zitten. Want dan kunnen we de wegwijzers inzetten
om onze hogere zielsdoelen te realiseren.

22 januari 2019

Lees meer blogs